Návod pre správne zistenie veľkosti obuvi

Pred zistením veľkosti obuvi navlečte dieťaťu taký druh ponožiek, aké bude používať pre daný druh obuvi, napr. hrubé ponožky do zimnej obuvi.

 • Postavte dieťa na papier aby malo pätu na začiatku šablóny a urobte značku pred palcom-dávajte pozor, aby dieťa nemalo stiahnutý palec. Týmto spôsobom odmerajte obe nohy.

 • V prípade asymetrie nôh, berte do úvahy väčšiu odmeranú vzdialenosť. ( dĺžka pravej a ľavej nohy sa môže líšiť )

 • K odmeranej vzdialenosti pripočítajte rezervu, ktorá je potrebná pre komfortné nosenie obuvi.

  Vychádzajúc z zo skúseností s predajom obuvi Vám odporúčame pridať nasledovné rezervy:

  domáca obuv …..........................0,7 – 0,9 cm

  jarná a jesenná obuv …..................1 – 1,2 cm

  letná obuv ….....................................1,2 cm

  zimná obuv ….............................1,2 – 1,5 cm

  Uvedené rezervy sú len nami odporúčané hodnoty.

Po odmeraní nohy a pripočítaní rezervy zistíte vnútornú veľkosť, ktorá je uvedená v pravej časti tabuľky. Tejto vnútornej veľkosti zodpovedá číslo obuvi uvedené v ľavej časti tabuľky - číslovanie.

Napríklad:

Odmeraná dĺžka nohy je 15 cm, + rezerva 1 cm , spolu = 16 cm, t.j.vnútorná veľkosť, uvedená vpravo v tabuľke. Tomu zodpovedá veľkosť obuvi 24.